Brak produktów w koszyku.

Suma w koszyku:
$0.00

Przesiedlenie mienia z USA do Polski

Mienie przesiedlenia (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób przesiedlających się. Rzeczy przywożone  jako mienie przesiedleńcze do Polski, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Żeby skorzystać ze zwolnienia z cła, wysyłając mienie przesiedlenia, należy złożyć w oddziale celnym/urzędzie celno-skarbowym w Polsce zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. Decyzję w sprawie zwolnienia towarów z cła każdorazowo podejmuje organ celny, któremu zostaje przedstawiony towar wraz z odpowiednimi dokumentami.

Mienie przesiedleńcze z USA do Polski a zwolnienie z cła

Zwolnienie z cła jest ograniczone do mienia osobistego, które:

 • pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę przesiedlającą się przez co najmniej 6 miesięcy przed datą wyjazdu z USA.
 • należy do osoby przesiedlającej się przez co najmniej 12 miesięcy przed datą wyjazdu z USA.
 • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Jak udowodnić wymagany okres używania przywożonych rzeczy?

Co najmniej 6 miesięczny okres używania przywożonych rzeczy można udowodnić, przedstawiając np. dowód ich zakupu w określonym czasie. W odniesieniu do samochodów/motorów/ATV/ łodzi itp.  dowodem jest dowód rejestracyjny, ubezpieczenie i tytuł własności wystawiony na nazwisko osoby przesiedlającej się co najmniej sześć miesięcy przed przesiedleniem się.  Jak udowodnić nieprzerwany minimum 12 miesięczny pobyt poza granicami UE?

Dokumenty potwierdzające nieprzerwany minimum 12 miesięczny pobyt poza granicami UE to np. ( Urząd Celny wymaga 2 żródla dokumentu) :

 • umowa o pracę zawarta na minimum 12 miesięczny okres czasu,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o opłacaniu podatków przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • comiesięczne rachunki użyteczności opłacane przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy.

Czy rzeczy wchodzące w skład mienia przesiedlenia można odstępować?

W ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie.

Mienie przesiedleńcze z USA do Polski – co nie będzie zwolnione z cła?

Zwolnienia z cła nie stosuje się do:

 • napojów alkoholowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej,
 • towarów wykorzystywanych w działalności zarobkowej lub zawodowej, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania zajęcia lub zawodu

Zobacz również: kontenery do Polski, paczki  USA do Polski, zakupy z USA do Polski

 

  Imię i nazwisko

  Email

  Tytuł wiadomości

  Treść wiadomości

  FORMULARZ KONTAKTOWY
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.